Strona główna

Aktualności
Dodano: 2014-10-19 10:32:32
Dodano: 2014-10-18 09:08:08
Dodano: 2014-10-18 08:59:09
Dodano: 2014-10-13 08:48:25
Dodano: 2014-10-13 08:40:48

Bóg bardzo często działa inaczej niż tego oczekujemy. Realizuje swoje obietnice nie tak jakbyśmy się spodziewali. Lepiej z góry zrobić takie założenie, niż później mieć pretensje, że życie nie spełnia tej wizji, do której już się przywiązaliśmy.


Cyrus był byle kim w oczach narodu wybranego, nawet nie znał Boga, a okazał się Jego pomazańcem. Święty Paweł był prześladowcą Chrześcijan, a okazał się autorem pierwszych natchnionych pism Nowego Testamentu. Kościół w Tesalonice, akurat błądzący, jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Najlepiej więc przyjąć, że Wiara, nawrócenie, to nie jest jednorazowy akt, ale całe dzieło. Wiara to jest coś więcej, pełne dynamiki i wymagające wytrwania w nadziei, trudu wiernej miłości dzieło, które przerasta człowieka.


Czasem stajemy wobec podchwytliwości świata, politycznej poprawności, informacji tak podanej, że mimo pozorów prawdy wprowadza nas w świat fałszu. Tracimy właściwą perspektywę: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga". A co tak naprawdę Cezarowi się należy? Podatek? W porządku. Jakiś szacunek dla ustanowionych przezeń praw? W jakiejś mierze na pewno. Ale wiadomo przecież, że Cezarowi nie należy się na przykład oddawanie boskiej czci, nieprawdaż? Nie należy mu się stawianie go przed Bogiem prawdziwym. Nie należy mu się prawo do ustanawiania porządku moralnego według własnego widzimisię. Nie ma prawa zabijać swoich poddanych, bo taki ma kaprys, nie ma prawa ich rabować, bo ma potrzeby, nie ma prawa ich okłamywać, bo są ciemnym ludem, który wszystko kupi. Z drugiej strony gdy władza nie może liczyć na poparcie wierzących, szuka innego elektoratu.


Bez Boga nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Warto też jednak pamiętać, że tam gdzie Bóg jest też pokój. Nie nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy czy zazdrość...