Strona główna

Aktualności
Dodano: 2015-11-28 20:42:33
Dodano: 2015-11-28 20:37:21
Dodano: 2015-11-22 21:44:11
Dodano: 2015-11-22 21:41:16

Stoję przed Wami z ciężkim sercem. Jak większość osób już wie podjąłem decyzję, aby po 26 latach, które upłynęły 1 września, odejść z urzędu proboszcza parafii Trójcy Świętej w Elblągu. To bardzo długi okres czasu, który tak szybko minął...

Jest to moja decyzja, podyktowana głębokim namysłem oraz konsultacją z Panem Bogiem. Moja decyzja nie jest skierowana przeciwko komukolwiek. Uznałem, że po tak długim czasie, nowa sytuacja posłuży ku dobremu, tak dla mnie, jak i dla całej wspólnoty. Czuję się w parafii bardzo dobrze. Jest to moja mała ojczyzna, dom. Zdaję sobie również sprawę, że zmiana po tylu latach jest bardzo trudna dla mnie, jak i dla wielu z Was. Mam nadzieję, że zmiana posłuży ożywieniu życia parafialnego i zaowocuje nowymi inicjatywami. Według mnie istnieje potrzeba świeżego spojrzenia. To jest moim głównym motywem odejścia z parafii.

Cóż można powiedzieć po tylu latach wspólnego życia, współpracy?

Jest to moje jedyne dotychczas miejsce duszpasterzowania – dzielnica Zatorze. W sumie byłem z wami, jako wikariusz i jako proboszcz, łącznie 29 lat życia kapłańskiego, właśnie w tym jednym miejscu. Całe moje kapłaństwo związane jest z Wami, dziećmi, młodzieżą, chorymi. Nie znam innej, tak bliskiej mi wspólnoty... Tworzenie wspólnoty wiary, zadanie które przypadło mi razem z Wami w udziale to piękne dzieło. Podobnie jak budowa świątyni, której poświęcenie nastąpiło w ubiegłym roku. Kościół jest widzialnym znakiem obecności Boga w naszym życiu. Jest przypomnieniem o świętości, która jest naszym powołaniem. Trudno wspominać i wracać do tak wielu wydarzeń w ciągu tych lat. Budzi to we mnie silne emocje, wzruszenie... Wiele z nich zawartych jest w kronice parafii, ale najwięcej zostaje w pamięci. Uważam za najważniejsze, że dokonało się dzieło, które ma cel służyć naszemu zbliżeniu do Boga i ostatecznie zbawieniu. Ufam, że także następne pokolenia, które przyjdą po nas, będą mogły z tego skorzystać.

Moją ideą przewodnią prowadzenia parafii było i jest stworzenie takiej wspólnoty, w której każdy odnalazłby swoje miejsce i czułby się jak w rodzinie. Drugą myślą było i jest pragnienie, aby w duchu Ewangelii być szczególnie uważnym na najsłabszych - chorych, ubogich, przeżywających kryzysy i trudne sytuacje życiowe. Mogę powiedzieć, że był to dla mnie przepiękny czas i zachowuję jak najlepsze wspomnienia. Wiem, że wspólnie tworzone dzieło jest na chwałę Pana Boga oraz na pożytek ludzi. Takie też było moje pragnienie.

W domu nauczyłem się między innymi, tak jak większość ludzi, trzech ważnych słów:

1.     Dziękuję – za wszelkie dobro jakie mnie spotkało, za miłość której wśród Was doświadczyłem, życzliwość i wsparcie. Za Waszą odpowiedzialność, zaangażowanie, w tworzenie wspólnoty parafialnej, budowę kościoła oraz za żywe uczestnictwo.

2.     Przepraszam- za jakiekolwiek zło, którego się dopuściłem (świadomie czy też nie). Uczyłem się dojrzałych decyzji i zdaję sobie sprawę, że mogłem kogoś niesłusznie czy niesprawiedliwie potraktować. Przepraszam za brak wrażliwości czy zachowania, które może kogoś dotknęły żywych i zmarłych.

3.     Proszę – o pamięć w modlitwie i zapewniam o mojej modlitwie w Waszej intencji.

         Jestem szczęśliwy i wdzięczny Panu Bogu, że mogłem uzyskać taką rodzinę, w której czułem się jak syn, brat oraz ojciec. Będę mieszkał niedaleko, bo przy katedrze św. Mikołaja a więc zawsze będzie okazja do spotkania i wspomagania mojej jedynej parafii duszpastersko.